Danh mục sản phẩm
Xin chào Bạn ! [Đăng nhập] [Đăng ký]
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh 1
Nguyễn Thị Hạnh
Kinh doanh 2
Nguyễn Thanh Hằng
XEROX


1. HỘP MỰC.

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Hộp mực DC 286/2007 (25k)

·  Document Centre 236 / 286

·  DocuCentre-II 2005 / 3005

·  Docucentre-III 2007 / 3007

CT202109

Hộp mực DC 286/2007 (9k)

·  Document Centre 236 / 286

·  DocuCentre-II 2005 / 3005

·  Docucentre-III 2007 / 3007

CT200416

Hộp mực DC-IV 2060/3060 (25k)

·  DocuCentre-IV 2060 / 3060 / 3065

CT201734

Hộp mực DC-IV 2060/3060 (9k)

·  DocuCentre-IV 2060 / 3060 / 3065

CT201735

Hộp mực DC-IV 4070/5070

·  DocuCentre-IV 4070 / 5070

CT201820

Hộp mực DC-V 4070/5070

·  DocuCentre-V 4070 / 5070

CT202344

Hộp mực DC 450i

·  DocuCentre 450i / 550i

·  DocuCentre-II 4000 / 5010

CT200719

Hộp mực DC-IV 2056/2058

·  DocuCentre-IV 2056 / 2058

CT201795

Hộp mực DC S1810

·  DocuCentre S1810 / S2010 / S2220 / S2420

CT201911

Hộp mực DC 156/186

·  Document Centre 156 / 186

·  DocuCentre 1055 / 1085

CT200401

Mực DC 1080/2000

·  DocuCentre 1080 / 2000

CT201159

Hộp mực V230

·  Xerox V212 / V230 / V340

D280

Hộp mực V256

·  Xerox V256 / V346 / V406

800L00342

 

2. MỰC.

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Mực Thuận Phong Xerox (250g/600g)

·  Document Centre 156 / 186

·  Document Centre 236 / 286

·  DocuCentre 450i / 550i

·  DocuCentre 1055 / 1085

·  DocuCentre S1810 / S2010 / S2220 / S2420

·  DocuCentre-II 2005 / 3005

·  DocuCentre-II 4000 / 5010

·  Docucentre-III 2007 / 3007

·  DocuCentre-IV 2056 / 2058

·  DocuCentre-IV 2060 / 3060 / 3065

·  DocuCentre-IV 4070 / 5070

N/A

 

3. CỤM TRỐNG.

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Cụm trống DC 286/2007

·  Document Centre 236 / 286

·  DocuCentre-II 2005 / 3005

·  Docucentre-III 2007 / 3007

CT350769 CT350770

Cụm trống DC-IV 2060/3060

·  DocuCentre-IV 2060 / 3060 / 3065

CT350922

Cụm trống DC-IV 4070/5070

·  DocuCentre-IV 4070 / 5070

CT350941 CT350942

Cụm trống DC 450i

·  DocuCentre 450i / 550i

·  DocuCentre-II 4000 / 5010

CT350413

Cụm trống DC-IV 2056/2058

·  DocuCentre-IV 2056 / 2058

CT350938

Cụm trống DC S1810

·  DocuCentre S1810 / S2010 / S2220 / S2420

CT350972

Cụm trống DC 186

·  Document Centre 156 / 186

·  DocuCentre 1055 / 1085

CT350285

Cụm trống DC 1080

·  DocuCentre 1080 / 2000

CT201159

Cụm trống V230

·  Xerox V212 / V230 / V340

D056

Cụm trống V256

·  Xerox V256 / V346 / V406

800L00339

 

4. CỤM SẤY.

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Cụm sấy DC 286/2007

·  Document Centre 236 / 286

·  DocuCentre-II 2005 / 3005

·  Docucentre-III 2007 / 3007

126k-16498

 

Cụm sấy DC-IV 2060

·  DocuCentre-IV 2060 / 3060 / 3065

126k-29403

Cụm sấy DC-IV 4070

·  DocuCentre-IV 4070 / 5070

126k-20368

Cụm sấy DC 450i

·  DocuCentre 450i / 550i

·  DocuCentre-II 4000 / 5010

126k-20298

Cụm sấy DC-IV 2056

·  DocuCentre-IV 2056 / 2058

N/A

Cụm sấy DC S1810

·  DocuCentre S1810 / S2010 / S2220 / S2420

N/A

Cụm sấy DC 186

·  Document Centre 156 / 186

·  DocuCentre 1055 / 1085

126k-17629

Cụm sấy DC 1080

·  DocuCentre 1080 / 2000

N/A

 

5. CHIP MỰC.

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Chip mực DC 286/2007 (25k)

·  Document Centre 236 / 286

·  DocuCentre-II 2005 / 3005

·  Docucentre-III 2007 / 3007

CT202109

Chip mực DC-IV 2060/3060 (25k)

·  DocuCentre-IV 2060 / 3060 / 3065

CT201734

Chip mực DC-IV 4070/5070

·  DocuCentre-IV 4070 / 5070

CT201820

Chip mực DC 450i

·  DocuCentre 450i / 550i

·  DocuCentre-II 4000 / 5010

CT200719

Chip mực DC-IV 2056/2058

·  DocuCentre-IV 2056 / 2058

CT201795

Chip mực DC 156/186

·  Document Centre 156 / 186

·  DocuCentre 1055 / 1085

CT200401
6. CHIP TRỐNG.


Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Chip trống DC 286/2007

·  Document Centre 236 / 286

·  DocuCentre-II 2005 / 3005

·  Docucentre-III 2007 / 3007

CT350769 CT350770

Chip trống DC-IV 2060/3060

·  DocuCentre-IV 2060 / 3060 / 3065

CT350922

Chip trống DC-IV 4070/5070

·  DocuCentre-IV 4070 / 5070

CT350941 CT350942

Chip trống DC 450i

·  DocuCentre 450i / 550i

·  DocuCentre-II 4000 / 5010

CT350413

Chip trống DC-IV 2056/2058

·  DocuCentre-IV 2056 / 2058

CT350938

Chip trống DC 186

·  Document Centre 156 / 186

·  DocuCentre 1055 / 1085

CT350285

 

7. TRỐNG RỜI.

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Trống DC 286/2007

·  Document Centre 156 / 186

·  Document Centre 236 / 286

·  DocuCentre 450i / 550i

·  DocuCentre 1055 / 1085

·  DocuCentre-II 2005 / 3005

·  DocuCentre-II 4000 / 5010

·  Docucentre-III 2007 / 3007

·  DocuCentre-IV 2056 / 2058

·  DocuCentre-IV 2060 / 3060 / 3065

·  DocuCentre-IV 4070 / 5070

N/A

Trống DC S1810

·  DocuCentre S1810 / S2010 / S2220 / S2420

N/A

Trống DC 1080

·  DocuCentre 1080 / 2000

N/A

 

8. GẠT MỰC.

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Gạt mực DC 286/2007

·  Document Centre 156 / 186

·  Document Centre 236 / 286

·  DocuCentre 450i / 550i

·  DocuCentre 1055 / 1085

·  DocuCentre-II 2005 / 3005

·  DocuCentre-II 4000 / 5010

·  Docucentre-III 2007 / 3007

·  DocuCentre-IV 2056 / 2058

·  DocuCentre-IV 2060 / 3060 / 3065

·  DocuCentre-IV 4070 / 5070

N/A

Gạt mực DC S1810

·  DocuCentre S1810 / S2010 / S2220 / S2420

N/A

Gạt mực DC 1080

·  DocuCentre 1080 / 2000

N/A

 

9. LÔ SẤY.

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Lô sấy DC 186

·  Document Centre 156 / 186

·  DocuCentre 1055 / 1085

N/A

Lô sấy DC 286

·  Document Centre 236 / 286

·  DocuCentre-II 2005 / 3005

·  Docucentre-III 2007 / 3007

·  DocuCentre-IV 2060 / 3060 / 3065

N/A

Lô sấy DC 450i

·  DocuCentre 450i / 550i

·  DocuCentre-II 4000 / 5010

·  DocuCentre-IV 4070 / 5070

N/A

Lô sấy DC 1080

·  DocuCentre 1080 / 2000

N/A

 

10. LÔ ÉP.

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Lô ép DC 186

·  Document Centre 156 / 186

·  DocuCentre 1055 / 1085

N/A

Lô ép DC 286

·  Document Centre 236 / 286

·  DocuCentre-II 2005 / 3005

·  Docucentre-III 2007 / 3007

·  DocuCentre-IV 2060 / 3060 / 3065

N/A

Lô ép DC 450i

·  DocuCentre 450i / 550i

·  DocuCentre-II 4000 / 5010

·  DocuCentre-IV 4070 / 5070

N/A

Lô ép DC 1080

·  DocuCentre 1080 / 2000

N/A

 

11. LẪY TÁCH GIẤY.

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Cò sấy DC 186

·  Document Centre 156 / 186

·  Document Centre 236 / 286

·  DocuCentre 450i / 550i

·  DocuCentre 1055 / 1085

·  DocuCentre-II 2005 / 3005

·  DocuCentre-II 4000 / 5010

·  Docucentre-III 2007 / 3007

·  DocuCentre-IV 2060 / 3060 / 3065

·  DocuCentre-IV 4070 / 5070

N/A

 

Trên đây là những vật tư, linh kiện phổ biến của các dòng máy Xerox trên thị trường hiện nay. Mọi thông tin chi tiết về giá thành cũng như những vật tư, linh kiện khác của Xerox, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để biết thêm chi tiết.

 

Trân trọng,

Công ty Thanh Liêm

Lên đầu trang