Danh mục sản phẩm
Xin chào Bạn ! [Đăng nhập] [Đăng ký]
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh 1
Nguyễn Thị Hạnh
Kinh doanh 2
Nguyễn Thanh Hằng
SHARP

 

1. MỰC

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Mực Thuận Phong Sharp AR 200 chất lượng cao

·  Sharp AR 160 / 161 / 163 / 200 / 205 / 206

·  Sharp AR 235 / 275

·  Sharp AR 5316 / 5320 / 5516 / 5520 / 5618

·  Sharp AR 5620 / 5623 / 5625 / 5631 / 5726 / 5731

·  Sharp AR-M350 / M450 / M312U / M420U

·  Sharp MX-M258 / M260 / M310 / M363U / M453U

 

 

N/A

Mực Sharp AR-016ST

·  Sharp AR 5316 / 5320

AR-016ST

Mực Sharp AR-020ST

·  Sharp AR 5516 / 5520

 

AR-020ST

Mực Sharp AR-202ST

·  Sharp AR 160 / 161 / 163 / 205 / 206

AR-202ST

Mực Sharp AR-310ST

·  Sharp AR 5625 / 5631

·  Sharp MX-M258

AR-310ST

Mực Sharp AR-450ST

·  Sharp AR-M350 / M450 / M312U / M420U

AR-450ST

Mực Sharp MX-235AT

·  Sharp AR 5618 / 5620 / 5623

 

 

MX-235AT

Mực Sharp MX-312AT

·  Sharp AR 5726 / 5731

·  Sharp MX-M260 / M310

MX-312AT

Mực Sharp MX-500AT

·  Sharp MX-M363U / M453U

MX-500AT

 

 

2. TRỐNG

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Trống Sharp AR 161

·  Sharp AR 160 / 161 / 163 / 200 / 205 / 206

·  Sharp AR 5316 / 5320 / 5516 / 5520

AR-202DR

Trống Sharp AR 235

·  Sharp AR 235 / 275

·  Sharp AR 5618 / 5620 / 5623 / 5625 / 5631 / 5726 / 5731

·  Sharp MX-M258 / M260 / M310

AR-270DR

Trống Sharp AR-M350

·  Sharp AR-M350 / M450 / M312U / M420U

AR-450DR

Trống Sharp MX-M363U

·  Sharp MX-M363U / M453U

 

 

MX-500DR

 

 

3. GẠT

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Gạt Sharp AR 161

·  Sharp AR 160 / 161 / 163 / 200 / 205 / 206

·  Sharp AR 5316 / 5320 / 5516 / 5520

AR-200CB

Gạt Sharp AR 235

·  Sharp AR 235 / 275

·  Sharp AR 5618 / 5620 / 5623 / 5625 / 5631 / 5726 / 5731

·  Sharp MX-M258 / M260 / M310

AR-270CB

Gạt Sharp AR-M350

·  Sharp AR-M350 / M450 / M312U / M420U

AR-450CB

Gạt Sharp MX-M363U

·  Sharp MX-M363U / M453U

N/A

 

 

4. TỪ

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Từ Sharp AR-202SD

· Sharp AR 160 / 161 / 163 / 200 / 205 / 206 / 5316 / 5320

AR-202SD

Từ Sharp AR-205SD

·  Sharp AR 5516 / 5520

AR-205SD

Từ Sharp AR-271SD

·  Sharp AR 235 / 275 / 5625 / 5631 / 5726 / 5731

·  Sharp MX-M258 / M260 / M310

AR-271SD

Từ Sharp AR-450SD

·  Sharp AR-M350 / M450 / M312U / M420U

AR-450SD

Từ Sharp MX-500AV

·  Sharp MX-M363U / M453U

MX-500AV

 

5. LÔ SẤY

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Lô sấy Sharp AR 161

·  Sharp AR 160 / 161 / 163 / 200 / 205 / 206

·  Sharp AR 5316 / 5320 / 5516 / 5520

AR-160UH

Lô sấy Sharp AR 235

·  Sharp AR 235 / 275

AR-270UH

Lô sấy Sharp AR-M350

·  Sharp AR-M350 / M450 / M312U / M420U

AR-450UH

Lô sấy Sharp MX-M310

·  Sharp AR 5625 / 5631 / 5726 / 5731

·  Sharp MX-M258 / M260 / M310

AR-310UH

Lô sấy Sharp MX-M363U

·  Sharp MX-M363U / M453U

N/A

 

6. LÔ ÉP

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Lô ép Sharp AR 161

·  Sharp AR 160 / 161 / 163 / 200 / 205 / 206

·  Sharp AR 5316 / 5320 / 5516 / 5520

N/A

Lô ép Sharp AR 235

·  Sharp AR 235 / 275

N/A

Lô ép Sharp AR-M350

·  Sharp AR-M350 / M450 / M312U / M420U

N/A

Lô ép Sharp MX-M310

·  Sharp AR 5625 / 5631 / 5726 / 5731

·  Sharp MX-M258 / M260 / M310

N/A

Lô ép Sharp MX-M363U

·  Sharp MX-M363U / M453U

N/A

 

 

7. LẪY TÁCH GIẤY

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Cò trống Sharp AR 161

·  Sharp AR 160 / 161 / 163 / 200 / 205 / 206

·  Sharp AR 5316 / 5320 / 5516 / 5520

N/A

Cò trống Sharp AR 270

·  Sharp AR 235 / 275 / 5625 / 5631 / 5726 / 5731

·  Sharp MX-M258 / M260 / M310

N/A

Cò trống Sharp AR-M350

·  Sharp AR-M350 / M450 / M312U / M420U

N/A

 

8. CHIP

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

Chip mực AR-016ST

·  Sharp AR 5316 / 5320

AR-016ST

Chip mực AR-020ST

·  Sharp AR 5516 / 5520

 

AR-020ST

Chip mực AR-202ST

·  Sharp AR 160 / 161 / 163 / 205 / 206

AR-202ST

Chip mực AR-310ST

·  Sharp AR 5625 / 5631

·  Sharp MX-M258

AR-310ST

Chip mực AR-450ST

·  Sharp AR-M350 / M450 / M312U / M420U

AR-450ST

Chip mực MX-235AT

·  Sharp AR 5618 / 5620 / 5623

 

 

MX-235AT

Chip mực MX-312AT

·  Sharp AR 5726 / 5731

·  Sharp MX-M260 / M310

MX-312AT

Chip mực MX-500AT

·  Sharp MX-M363U / M453U

MX-500AT

 

9. CAO SU CUỐN GIẤY

 

Tên vật tư

Dòng máy dùng chung

Mã OEM

CSCG Sharp AR 161

·  Sharp AR 160 / 161 / 163 / 200 / 205 / 206

·  Sharp AR 5316 / 5320 / 5516 / 5520

 N/A

CSCG Sharp AR-M350

·  Sharp AR-M350 / M450 / M312U / M420U

 N/A

 

Trên đây là những vật tư, linh kiện phổ biến của các dòng máy Sharp trên thị trường hiện nay. Mọi thông tin chi tiết về giá thành cũng như những vật tư, linh kiện khác của Sharp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để biết thêm chi tiết.

 

Trân trọng,

Công ty Thanh Liêm

 

Lên đầu trang